ചിത്തമന്ത്രണങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ(അളകനന്ദ)

വായനയുടെ ലോകത്ത് ചുറ്റിത്തിരിയുമ്പോൾ യദൃശ്ചയാ കയ്യിൽ വന്നു ചേർന്നതാണ് ശ്രീമതി ശ്രീദേവിവർമയുടെ ചിത്തമന്ത്രണങ്ങ ൾ ..ജാലവിദ്യകളൊന്നും തന്നെയില്ലാതെ സാർവ ജനീകഭാഷാപാടവത്താൽ വായനക്കാരന്റെ ഹൃദ്സ്പന്ദനമാവുന്നു ഇതിലെ ഓരോ കഥയും .. സമകാലികസംഭവങ്ങളിലെ സാമാന്യജനതയുടെ ആശങ്കകളെയും നിസഹായതകളെയും ലളിതാക്ഷരങ്ങളിലൂടെ സമൂഹമനസാക്ഷിയിലേക്ക് സംവേദിക്കുന്നു കഥാകാരി .. ഒപ്പം തന്നെ...

തിരുവനന്തപുരംജില്ലയിൽ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ചുവടെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോൺ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു…

ജില്ലയിൽ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ചുവടെ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോൺ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വെമ്പായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുട്ടിയാണി, അയിരൂപ്പാറ എന്നീ വാർഡുകൾ അഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാടൻവിള, കോലിച്ചിറ, അഴൂർ എൽ പി എസ് എന്നീ വാർഡുകൾ കരവാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുടിയോട്ടുകോണം (നെല്ലിക്കുന്ന് പ്രദേശം)...

മരിച്ചവന്റെ മുഖപുസ്തകം (അരുണ അഭിലാഷ്‌)

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആറ്റിങ്ങലിനടുത്ത്‌ മണമ്പൂർ സ്വദേശം.കുടുംബവുമൊത്ത്‌ ഷാർജ്ജയിൽ താമസിക്കുന്നു .ആനുകാലികങ്ങളിലും,സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സജീവമായി കവിതകൾ എഴുതാറുണ്ട്‌.കഴിഞ്ഞവർഷം നെസ്റ്റാൾജിയ സർഗ്ഗഭാവന സംഘടിപ്പിച്ച കവിതാ മത്സരത്തിൽ രണ്ടാസ്ഥാനത്തിനു അർഹമായിട്ടുണ്ട്‌.ഭർത്താവ്‌ : അഭിലാഷ്‌ മണമ്പൂർ.മക്കൾ : ആദിനാഥ്‌              ആദിദേവ്‌