ആക്കുളം കായൽ സംരക്ഷണ സമിതി..

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ജലസംഭരണികളിൽ ഒന്നാണ് ആക്കുളം കായൽ.പഴയ കാലത്ത് ഈ കായൽ വിസ്തൃമായ ഒരു ജലപാതയുടെ അഭിവാജ്യഘടകമായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 210 ഏക്കറോളം വിസ്തൃതിയുണ്ടായിരുന്ന ആക്കുളം കായലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിസ്തൃതി, 145 ഏക്കറിൽ താഴെ മാത്രമാണ്. നാല് വശത്ത് നിന്നും നിയമവിരുദ്ധമായി റിയൽ...

ഹോസ്പിറ്റൽ സ്പെഷ്യൽ സർവ്വീസുമായി കെഎസ്ആർടിസി

തിരുവനന്തപുരം; കൊവിഡ് കാലത്ത് പൊതു​ഗതാ​ഗത സൗകര്യം എല്ലാവർക്കു ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുൽ സർവ്വീസുകളുമായി കെഎസ്ആർടിസി. ഇതിന് വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റൽ സ്പെഷ്യൽ സർവ്വീസ് ആരംഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും ‘ഹോസ്പിറ്റൽ സ്പെഷ്യൽ സർവ്വീസ് ‘രാവിലെ 5.10 നു തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് പാരിപ്പള്ളി മെഡി:...

ഹരിഹരസുതാമൃതം – ഭാഗം 7 (സുജ കോക്കാട് )

*വൃശ്ചിക പുലരികൾ കലിയുഗവരദ ദർശന പുണ്യം*കുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നല്ലോ, വാവർ. കൊള്ളചെയ്യുന്നത് ഒരു പുണ്യ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ കപ്പൽ മാർഗ്ഗം കോഴിക്കോട്ടെത്തി പല നഗരങ്ങളും കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നു. അങ്ങനെ പന്തളരാജ്യത്തും വാവരെത്തി. അതിശക്തനായ വാവരെ നേരിടാനുള്ള സേനാബലമില്ലാത്തതിനാൽ ആകുലതയിലായിരുന്നെങ്കിലും;  ഒരു കൊള്ളക്കാരനെ ഭയന്നു ജീവിക്കുന്നതിനെക്കാളും...