കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി സോഷ്യൽ ലോകത്തു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഒരു മിടുക്കി കുട്ടി. സിറ്റി സ്ലoസ് എന്ന ആൽബത്തിലെ ” Run Run I’m Gonna Get It ” എന്ന മനോഹര ഗാനത്തിനൊപ്പം അഭിനയിച്ച എന്ന കൊച്ചു മിടുക്കിയുടെ പ്രകടനം അവിശ്വസനീയം ആയിരുന്നു. ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ റാപ്പറും സിംഗറുമായ രാജ് കുമാരിയുടെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ആൽബം ആയിരുന്നു 2017ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സിറ്റി സ്ലoസ്. അതിലെ ” Run Run I’m Gonna Get It ” എന്ന കഠിനമായ വരികൾ വളരെ വ്യക്തമായി പാടി ഭലിപ്പിച്ചാണ് ആ മിടുക്കി കുട്ടി ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ചത്.