കോവിഡ് വാക്‌സിൻ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകളും ലിങ്കുകളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. കോവിഡ് വാക്‌സിൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയ https://www.cowin.gov.in/ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.

ഈ അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഷെയർ ചെയ്യൂ..

keralapolice #covid #fakenews