ഇടവേളയിൽ വിശ്രമം
മുറിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾ,
അശാന്തതയുടെ ആത്മ-
സ്പന്ദനങ്ങൾ ഞെരിഞ്ഞമരുന്നയീ
വിങ്ങലുകൾക്കിടയിലും എന്നെ
ഒരിക്കലും പിരിയാത്ത ഓർമ്മകൾ
ഉടഞ്ഞു വീണ മനസ്സിലെന്നും
പിടയ്ക്കുന്ന ഹൃദയവുമായി
അട്ടഹസിക്കുന്നു, എപ്പോഴും
കാലമാം ബന്ധനങ്ങളിൽ,
ഉഴറുന്നു എന്റെ ജീവൻ.

നിദ്ര വിണ്ടു കീറിയ യാമങ്ങളിൽ
വേദന തിന്നുന്ന മോഹങ്ങൾ
അശാന്തമായ തീരങ്ങളിൽ
വിശ്രമിക്കുവാൻ വെമ്പുന്നു
മൂകതയുടെ കാറ്റു കൊള്ളുവാൻ!
അന്ധതയുടെ കവാടത്തിൽ
നിദ്രയിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റ-
യെന്റെ ഭ്രാന്തമാം സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൾ,
ഭ്രാന്തമാം സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൾ.
പിടിച്ചു കെട്ടാൻ കഴിയാതെ
കുതിച്ചു പായുന്ന ചിന്തകൾ!

അക്കരയെയുള്ളയീ മനസ്സിലെന്നും
ഇക്കരെയുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ മാത്രം!
അങ്ങകലെ പാഞ്ഞു പോയതെൻ
ഹൃത്തിന്റെ വന്യമാം ഭാവനകളോ,
അതോ കൊഴിഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങളോ?
പ്രതീക്ഷതൻ തൂവലോ
നിർവികാരതയുടെ മൗനമോ?
അറിയില്ല, ചിന്തകൾ മാത്രം
സ്വാതന്ത്ര്യം തേടിയലയുന്നു,
വ്യഥകൾ എന്റെയുള്ളിലുറങ്ങുന്നു
എന്നെ ഉറക്കാതെ……
എന്നേ ഉറക്കാതെ…. 
…ഷിബു കൃഷ്ണൻ സൈരന്ധ്രി…

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഭാര്യ രജിത ജി കെ, മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. മകൻ അഭിമന്യു കൃഷ്ണൻ എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്നു. ഭയം’ ഷർട്ട്, ലോക്ക് ഡൗൺ എന്നീ കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമൂഹമാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ സാന്നിദ്ധ്യമാണ്. ആനുകാലികപ്രസക്തിയുള്ള ലഘുചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.