പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ സമാനതകളില്ലാത്ത നേട്ടമാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.152 ഗവ:, എയ്ഡഡ് ആർട്സ് & സയൻസ്  കോളേജുകളിലായി166 കോഴ്സുകളും, 8 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലായി12 പ്രോഗ്രാമുകളും, അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉൾപ്പടെ 8 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ19 കോഴ്സുകളും അടക്കം197 ന്യൂജെൻ കോഴ്സുകളാണ്,  ഈ അദ്ധ്യായന വർഷംതന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചേർത്ത് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവായിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ കോഴ്സുകളും എയ്ഡഡ് കോഴ്സുകളാണ്. ( G.O. (Ms) NO. 389/ 2020/HEDN Dated, Thiruvananthapuram, 5.11.2020). നൂതന കോഴ്സുകൾ വേണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയും, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കാതലായ മാറ്റമാണ് കാലത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയെന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരിച്ചറിവും, വലിയ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിനിടയിലും ധനമന്ത്രി ഡോ: തോമസ് ഐസക്ക് പ്രകടിപ്പിച്ച വിശാലമനസ്കതയും പിന്തുണയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നന്ദിപൂർവ്വം ഓർമ്മിക്കുന്നു. 


വിദേശ സർവകലാശാലക ളിൽ മാത്രം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന കോഴ്സുകളാണ് പുതുതായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ അധികവും. NSS മാനേജ്മെൻ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പുതിയ കോഴ്സുകൾക്കായി അപേക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർ അപേക്ഷ സർവകലാശാലകളിൽ നൽകുന്ന മുറക്ക് അത്തരം കോളേജുകളെയും ഗവ: പരിഗണിക്കും. നാക്ക് അക്രഡിറ്റേഷനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും പ്രാദേശിക പരിഗണനകൾ കണക്കിലെടുത്തു മാണ് ഇപ്പോൾ കോഴ്സുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ള കോളേജുകൾക്ക് രണ്ട് വീതം കോഴ്സുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം കോഴ്സുകൾ അനുവദിച്ച ഗവൺമെൻ്റ് –  എയ്ഡഡ് കോളേജുകളെയും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. (ഇവർക്ക് നേരത്തെ 50 കോഴ്സുകൾ നൽകിയിരുന്നു). ഗവ: കോളേജുകൾക്കും എസ്.സി, എസ്.ടി മാനേജ്മെൻ്റ് കോളേജുകൾക്കും കോഴ്സുകൾ നൽകാൻ നാക് ഗ്രേഡ് മാനദണ്ഡമാക്കിയിട്ടില്ല. അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരു കോളേജിനും കോഴ്സുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. നിശ്ചിത നാക് ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഏതാനും കോളേജുകൾക്കും  ഈ ഘട്ടത്തിൽ കോഴ്സുകൾ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.


പുതിയ കോഴ്സുകൾ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ നീതി കാണിക്കാൻ ഗവൺമെൻ്റ് നൂറുശതമാനം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യായമായ പരാതികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അതും ഗവ: അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കും. കേരളത്തെയും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെയും ഒന്നായി കാണുന്ന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ, വിവേചന രഹിതമായ സാമൂഹ്യഘടനയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനടയിൽ എഴുനൂറ്റി അൻപതോളം സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിൽ അപേക്ഷിച്ച എല്ലാ കോളേജുകൾക്കും 2019 ൽ ഓരോ കോഴ്സും, 2020 ൽ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ വീതവും നൽകി. എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഓരോ കോഴ്സിലും കുട്ടികളെ ചേർക്കാനുള്ള എണ്ണം (ഇൻടേക്ക്) സ്ഥിരമായി വർധിപ്പിച്ചും സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. അങ്ങിനെ ആകെമൊത്തം 45,000 സീറ്റുകളാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധികമായി LDF സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത്. കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഇതൊരു സർവകാല റെക്കോർഡാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ പുതിയ കോഴ്സുകൾക്കായി പഠിപ്പിക്കാൻ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഗസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകർക്ക് 5 വർഷം സർക്കാർ തന്നെയാകും ശമ്പളം നൽകുക. അത് കഴിഞ്ഞാകും സ്ഥിര തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുക.  “തുടരണം ഈഭരണം, വളരണം ഈനാട്”. 
പുതിയ കോഴ്സുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവിൻ്റെ കോപ്പി ഇമേജായും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനം ഉടൻ നടക്കും. 


*Government Colleges affiliated to various Universities*
1) Government College for Women, Thiruvananthapuram—-Integrated Political Science with International Relations (5 Years) (Kerala)2) University College, Thiruvananthapuram—-M Sc Statistics with specialization in Data Analytics (Kerala)3) Government Arts College, Thycaud, Thiruvananthapuram—-Integrated programme in English (5 Years) (Kerala)4) MMS Govt. Arts & Science College, Malayinkeezh—- M Com International Trade (Kerala)5) Government Arts & Science College, Thazhava, Karunagapally, Kollam—-Integrated  MA Political Science and International Relations(5 years) (Kerala)6) Government Arts and Science College, Kulathoor, Neyyattinkara, Thiruvananthapuram—-MA English (Kerala)7) Government College, Attingal —-Integrated MA Political Science and International Relations (5 Years) (Kerala)8) Government Arts & Science College, Ambalapuzha—-BSc Mathematics and Computer Applications (Kerala)9) Govt. Sanskrit College, Thiruvananthapuram—-B Yog (Kerala)10) Maharaja’s College, Ernakulam (Autonomous)—-1. MSc Integrated Psychology (5 Years), 2. MSc Geology (MG)11) Government College, Nattakom—-MSc Industrial Chemistry (MG)12) Government Arts College, Tripunithura—-MSc Economics & Data Science (MG)13) T.M. Jacob Memorial Govt. College, Manimalakunnu—-MA Econometrics (MG)14) Government College, Santhanpra, Idukki—-Master in Commerce and Taxation (MG)15) Government Arts & Science Elanthoor, Pathanamthitta—-MCom (MG)16) Government College, Kattappana—-Integrated  programme in English (5 Years) (MG)17) Govt. Arts & Science College Madappally—-MA Economics (Calicut)18) Govt. Arts & Science College Meenchanda, Kozhikode—-MA English & Media Studies (Calicut)19) Thunchan Memorial Govt. College, Tirur—-Integrated  programme in English & Media Studies (5 years) (Calicut)20) SARBTM Govt. College Koyilandy, Kozhikode—- BSc Mathematics (Calicut)21) Govt. College, Kodencherry—-MSc Zoology (Insect Morphology, Inscet Ecology, Insect Pathology, Storage Entomology, General Acarology, Commercial Entomology) (Calicut)22) Govt. College, Balusserry—- M.A. Development Economics (Calicut)23) Govt. Arts & Science College, Nilambur, Pookkottupadam—- MSc Geography (Calicut)24) Govt. Arts and Science College Mankada, Malappuram—- MSc Psychology (Calicut)25) Govt. Arts & Science College Tholannur, Palakkad—- MSc Geography (Calicut)26) Govt. Arts & Science College, Kozhinjampara, Palakkad—- BA Tamil with History and Economics (Calicut)27) Govt. Arts Science College Pathirippala, Palakkad —-Master in Commerce and Taxation (Calicut)28) Govt. Arts and Science College, Chelakkara, Thrissur—- M.Com (Master of Commerce and Management) (Calicut)29) Govt. Arts and Science College, Thavanur, Malappuram—- Integrated  MA Politics and International Relations  (5 years) (Calicut)30) Government Arts & Science College, Thrithala, Palakkad—- MSc Mathematics and Data Science (Calicut)31) Government Womens College, Malappuram—- MSc Botany (Calicut)32) Government Arts & Science College, Nadapuram, Kallachi via, Kozhikode—- MA English (Calicut)33) Govt. Arts & Science College, Kunnamangalam—- MSc Mathematics (Calicut)34) CH Muhammed Koya Memorial Govt. Arts & Science College, Koduvally—- MSc Statistics (Calicut)35) Govt. Victoria College, Palakkad—- BSc Psychology and Behavioural Science (Calicut)36) Govt. College, Chittur—- BA English (Calicut)37) NMSM Govt. College, Kalpetta—-MA World Histry (Calicut)38) Sri. C. Achutha Menon Govt. College, Kuttanellur—- BSc Mathematics with Data Science (Calicut)39) Govt. College, Thanur—- Integrated MA in Malayalam (5 Years) (Calicut)40) Govt. College, Kasargode—- MSc Physics with Computational and Nano Science Specialisation (Kannur)41) KMM Govt. Women’s College, Kannur—-MSc Chemistry with Drug Chemistry Specilization (Kannur)42) Govt. Brennen College, Thalassery, Kannur—- 1. MA in Governance and Politics2. B.Com with Co-operation (Kannur)43) GPM Government College, Manjewar, Kasargod—-Master of Tourism and Travel Management (MTTM) (Kannur)44) Govt. College, Thalassery, Chockli, Kannur—- MSc Computer Science with Specialization in Artificial Intelligence (Kannur)45) Govt. Arts & Science College, Uduma, Kasargod—-MA Social Science with Specialization in History (Kannur)46) Govt. College Peringome, Kannur—- MA English Language and Literature (Kannur)47) Government Arts & Science College, Karinthalam, Kasargode—-BSc Botany (Kannur)
*Aided Arts&Science Colleges affiliated to Kerala University*
48) Mar Ivanios College, Nalanchira, Thiruvananthapuram (Autonomous)——1. MSc Statistics with specilization in Data Analysis, (2.) BSc Physics with Machine Learning as complimentary Kerala49) Loyola College of Social Sciences, Sreekariyam, Thiruvananathapuram——MSW (Disaster Management) 50) All Saints’ College, Thiruvananthapuram——M Sc Physics with Specialization in Space Physics 51) St. Michael’s College, Mayithara, Cherthala——BBA Logistics 52) Sree Narayana College, Kollam—— BA English and Malayalam Literatures 53) SN College, Cherthala—— MSc Chemistry (Drug Design and Development) 54) FMN College, Kollam (Autonomus)—— B.Sc Geology and Digital Surveying 55) Bishop Moore College, Mavelikara, Alappuzha——MA Economics (Behavioral Economics and Data Science)56) St. Xavier’s College, Thumba, Thiruvananthapuram—— BA English and Media Studies 57) St. John’s College, Anchal.Kollam—— B Com Accounts and Data Science 58) Kumbalathu Sankupillai Memorial Devaswam Board College, Sasthamcottah——M Sc Physics with specialization in Nano Science 59) Iqbal College, Peringamala, Thiruvananthapuram——BA Economics and Media Studies 60) TKM College of Arts & Science, Kollam——BA Economics with Mathematcs 61) Sree Narayana College for Women, Kollam——MA Economics (Behavioural Economics and Data Science) 62) Sree Narayana College, Sivagiri, Varkala——M Com International Trade 63) TK Madhava Memorial College, Nangiarkulangara, Haripad——MSc Chemistry (Drug Design and Development) 64) SN College, Punalur, Kollam——MA History (World History and Historiography) 65) S.N. College, Chempazhanthi——M Sc Botany with specialization in Ethno Botany and Ethno Pharmacology 66) Sree Ayyappa College, Thiruvanvandoor, Eramallikara, Alappuzha——BA English and Media Studies 67) Ayyankali Memorial Arts & Science College, Kuryottumala, Punalur, Kollam—— B. Com Accounts and Data Science 68) Mannaniya College of Arts & Science Thiruvnananthapuram——BA Economics & Media Studies
*Arts & Science Colleges Affiliated to MG University*
69) St. Teresa’s College, Ernakulam——1. Integrated MA Programme in Social Sciences – Economics (5 Years),(2). Master of Commerce and Management 70) Bharata Matha College, Thrikkakara——1. M Sc Space Science, (2.) Integrated MSc in Computer Science (Artificial Intelligence & Machine Language) 71) Bishop Kurialacherry College for Women, Amalagiri——1. M Sc Geology2. Master of Commerce and Management 72) Catholicate College, Pathanamthitta——1. MA Econometrics,(2.) Integrated MA English (5 years) 73) Mar Athanasius College, Kothamangalam——1. Integrated M Sc Programme in Basic Sciences – Biology  (5 Years),(2.) MSc Data Analytics (2 Years) 74) MES College, Marampally——1. M Sc Psychology,(2.) Integrated MSc Chemistry (5 Years) 75) St. Berchmans College, Changanassery ——B Sc Psychology 76) Alphonsa College, Pala—— MA Econometrics 77) Assumption College, Changanacherry——Master of Commerce and Management 78) B.C.M. College, Kottayam—— M Sc Statistics (Applied Algorithms, Statistical Techniques in Data Mining, Analysis of Multi-type data, Statistical Modelling, Non-Para metric statistics) 79) Baselios Poulose Catholicose College, Piravam——Master of Commerce and Management 80) Baselius College, Kottayam——M Sc Data Analytics 81) C M S College, Kottayam—— MA Economics 82) Devamatha College, Kuravilangad—— MA Econometrics 83) Marian College, Kuttikanam——Integrated MSc Programme in Basic Sciences – Physics   (5 Years) 84) Marthoma College,Kuttapuzha, Tiruvalla——MSc Data Analytics 85) Morning Star Home Science College, Angamali——MA Business Economics 86) Newman College, Thodupuzha——B Sc Psychology 87) Pavanatma College, Murickassery——Master of Commerce and Management 88) Rajagiri College of Social Sciences, Kalamassery—— M Sc Statistics (Applied Algorithms, Statistical Techniques in Data Mining, Analysis of Multi-type data, Statistical Modelling, Non-Para metric statistics) 89) Sacred Heart College, Thevara—— Integrated M Sc Programme in Computer Science – Data Science  (5 Years) 90) St. Albert’s College, Ernakulam——Integrated MSc Programme in Basic Sciences- Statistics (5Years) 91) St. Dominic’s College, Kanjirappally—— Bachelor of Financial Markets (BFM) 92) St. Joseph’s College, Moolamattom—— Integrated M Sc Programme in Computer Science – Data Science (5 Years) 93) St. Paul’s College, Kalamassery——B Com 94) St. Thomas College, Palai—— Bachelor of Sports Management (BSM) 95) St. Aloysius College, Edathua——MA Develpment Economics 96) SSV College, Valayanchirangara,  Perumbavoor——M Sc Computer Science (Data Analytics) 97) St. George’s College, Aruvithura——Integrated MA Programme in Languages – English  (5 Years) 98) St. Peter’s College, Kolencherry——M Sc Computer Science (Data Analytics) 99) St. Thomas College, Kozhenchery——M Sc Statistics (Applied Algorithms, Statistical Techniques in Data Mining, Analysis of Multi-type data, Statistical Modelling, Non-Para metric statistics) 100) St. Xavier’s College for Women, Aluva——Integrated MSc Programme in Basic Sciences- Chemistry (5Years) 101) UC College, Aluva——Bachelor of Sports Management (BSM) 102) SNM College, Maliankara—— Integrated M Sc Programme in Basic Sciences – Statistics  (5 Years) 103) Sahodaran Ayyappan Smaraka SNDP Yogam College, Konni ——M Sc Geology 104) Cochin College, Cochin—— Master of Commerce and Management 105) Devaswom Board College, Thalayolaparambu——Integrated MA Programme in Languages – English  (5 Years) 106) D B Pampa College, Parumala ——M Sc Industrial Chemistry 107) PRDS College of Arts & Science Changanacherry——Master of Commerce and Management 108) Sree Sabareesha College, Murikkumvayal, Mundakkayam——BCom 109) Sree Sankara College, Kalady ——M Sc Statistics (Applied Algorithms, Statistical Techniques in Data Mining, Analysis of Multi-type data, Statistical Modelling, Non-Para metric statistics) 
*Arts & Science College affiliated to Calicut University*
110) St. Joseph’s College (Autonomous), Devagiri——-1. BSc Mathematical Science,(2.) M.Sc Psychology111) Farook College (Autonomous) Feroke——-1.Integrated M.Sc Geology   (5Years),(2.)BSc Psychology (3 Years)112) Providence Women’s College Malaparamba——- 1. Integrated MA International Relatons (5Years) ,(2.) BA HRM (3 Years)113) MES Kalladi College, Mannarkkad——- 1. Integrated MSc Clinical Psychology (5Years),(2.)MSc Forensic Science (2 Years)114) Sacred Heart College, Chalakkudy——- 1.  MSc Integrated Psychology & Behavioral Science  (5Years),(2.) MSc Zoology (Structure, Physioloy, Development and Classification of Animals)115) St. Mary’s College, Sulthan Bathery——-M.A. Business Economics116) WMO Arts and Science College, Muttil——-M.Sc Electronics- Robotics, Fibre Optic Instrumentation, Advanced Sensors, Bio Medical Engineering117) MAMO College, Manassery——-BA Advertising Sales Management118) Malabar Christian College, Calicut——- MA Econometrics and Statistics119) Amal College of Advanced Studies, Nilambur——- BSc Mathematics & Physics (Double Main)120) EMEA College of Arts and Science, Kondotty——- BSc Mathematics & Physics (Double Main)121) Sullamusalam Science College, Areakode——-MSc Statistics – Applied Algorithms, Statistical Techniques in Data Mining, Analysis of Multi – type & Big Data, Statistical Modellng, Non-parametric statistics.122) MES KEVEEYAM College Valancherry——-Integrated Botany with Computational Biology (5Years)123) PSMO College, Thirurangadi——-MSc Applied Plant Science124) MES Mampad College (Autonomous), Mampad——-Integrated MSc Biology (5 Year)125) Mar Thoma College, Chungathara——- MSc Physics (Applied Mathematics, Positional Astronomy, Space Physics, Plasma Physics and Quantum Mechanics)126) Mercy College Palakkad——- MSc Zoology (Insect Morphology, Inscet Ecology, Inscect Pathology, Storage Entomology, Commercial Entomology, General Acarology)127) Prajyothi Niketan College, Pudukkad——-MSc Computer Science (Data Analysis)128) Little Flower College Guruvayoor——- BA HR Management129) Carmal College, Mala——- Integrated MA Sociology (5 Years)130) St.Joseph’s College (Autonomous), Irinjalakkuda——- MSc Forensic Science131) Christ College (Autonomous) Irinjalakkuda——- Integrated MSc in Geology  (5 Years)132) St. Thomas College (Autonomous), Thrissur——- MSc Integrated Psychology (5 Years)133) Zamorin’s Guruvayurappan College——-MSc Physics  (Mathematical & Computational Sciences, Bio Sciences, Quantum Concepts of Nanostructures, Nano Science & Molecular Structure)134) Sreekrishna College, Guruvayoor——- MA Business Economics135) St. Mary’s College, Thrissur——-MSc Biology-Life Sciences (Bio Matematics & Statistics, Bio – Physics, Computational Proteomics & Metabolomics, Computational Transcriptomics, advanced Programming Tools, Computer Aided Drug Design)136) Vimala College (Autonomous)——-MSc Zoology (Structure, Physiology, Development and Classification of Animals)137) KAHM Unity Womon’s College, Manjeri——-MSc Botany138) MES Asmabi College, P. Vemballur——- MSc Physics (Mathematical & Computational Sciences, Bio-Sciences, Quantum Concept of Nano structures, Nano Science & Molecular Structure)139) Sree Narayana College, Chelannur——- MSc Biology (Genetics, Bio Mechanics, Bio Medicine, Genomics, Green Biology)140) Sree Kerala Varma College, Kanattukara, Thrissur——- MA Hindi141) Sree Vivekananda College, Kunnamkulam——-BA HRM142) Sree Narayana College, Alathur——- BSc Chemistry and Bio Chemistry (Double Main)143) MPMMSN Trust College, Shornur——- MSc Geology (Remote Sensing and GIS: Aerial Photogrammetry and Photography, Cartography & Global Positioning System, Geographical Information System)144) Sree Narayana College, Nattika——- Five Year Integrated MSc Programme in Statistics145) Ambedkar College of Arts & Science, Wandoor——-MA Development Studies
*Arts & Science College Affiliated to Kannur University*
146) St. Pius X College, Rajapuram——-BSc Life Sciences (Zoology) & Computational Biology with Microbiology and Computer Science as Complementary Subjects147) Nirmalagiri College, Nirmalagiri——-MSc Zoology (Structure, Physiology, Development and Classification of Animals)148) Nehru Arts & Science Colelge, Kanhangad——-Integrated MSc in Computer Science with specialization in Artificial Intelligence and Machine Learning  (5 Years)149) Sir Syed College, Taliparamba——-Bachelor of Multimedia & Communicaton150) Mahatma Gandhi College, Iritty——-BSc Chemistry (Physics & Mathematics – Complementary)151) Sree Narayana College, Thottada——-MSc Mathematics (Multivariate Calculus & Mathematical Analysis, Modelling & Simulation, Financial Risk Managemet)152) BEJA  Model College of Arts and Science, Kasargode——-BA Social Sciences – Optional History
*Government Engineering Colleges*
153) College of Engineering, Trivandrum——-1. M.Tech in Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence) -(18 Seats),(2.) M. Arch In Environmental Design -(18 Seats)154) Government Engineering College, Thrissur——-1. M.Tech in Mechanical Engineering (Industrial Engineering and Management)–(18 Seats), (2.) M Tech in Electronics and Communication Engineering (VLSI and Embedded Systems)–(18 Seats)155) Government Engineering College, Palakkad——-M Tech in Mechanical Engineering (Robotics)–(18 Seats)156) RIT Kottayam——-1. M Tech in Mechanical Engineering (Engineering Design)-(9 Seats),(2.) M Tech in Electrical and Electronics Engineering (Power Systems and Renewable Energy –(9 Seats)157) Government Engineering College, Barton Hill, Thiruvananthapuram——-1. MTech (Power Electronics & Drives),(2.) B.Tech Computer Science and Engineering158) Government Engineering College, Kannur——-M.Tech in Energy Management (Department of Mechanical Engineering)- -(18 Seats)
*Aided Engineering Colleges*
159) MA College of Engineering, Kothamangalam, Ernakulam——-B.Tech in Computer Science and Engineering (Data Science) – 60 seats160) TKM College of Engineering, Kollam——M Tech in Civil Engineering (Transportation Engineering – (18 Seats)
*UNIVERSITY OF KERALA*1) MSc Chemistry with specialisation in renewable energy2) MA Political Science (International Relations & Diplomacy)3) MSc Physics (Specialisation in Space Physics)
*M.G. UNIVERSITY*1) M.Tech-Nano Science and Technology2) Integrated Master of Science3) Integrated Master of Social Science
*UNIVERSITY OF CALICUT*
1) Integrated Masters level (MS) , Programme: MSc. Bio Science2) Integrated MA Programme in Developmental Science.3) MA Urdu
*KANNUR UNIVERSITY*
1) MSc Programme in Plant Science with Specialization in Ethnobotany2) MSc in Computational Biology3) MSc in Nano Science and Nano Technology
*SREE SANKARACHARYA  UNIVERSITY OF SANSKRIT*1) M.A Museology
*THUNCHATHEZHUTHACHAN MALAYALAM UNIVERSITY*
1) പരിഭാഷ – താരതമ്യപഠനം
*CUSAT*1) 5 year Integrated MSc in Biological Sciences.2) MSc Economics and Finance3) MSc Computer Science with Data Science
*Summary*166 Arts & Science Programmes in 152 Colleges;12 Engineering Programmes in 8 Colleges;19 Campus Programmes in 8 Universities including  Agriculture Uty.*Total 197 Programmes*